Turvarinki

HAC on ottanut keväällä 2016 käyttöön cheer mini- ja juniorijoukkueissa turvarinkijärjestelmän, jonka tarkoituksena on sekä lisätä turvallisuutta harjoituksissa että yhteisöllisyyttä seurassa siten, että vanhemmat pääsevät mukaan harjoituksiin ja näkevät lapsensa cheer- arkea. Rinki toimii siten, että kukin vanhempi vuorollaan on turvavanhempana harjoituksissa. 

Turvarinki tarkoittaa käytännössä seuraavaa:

Kukin huoltaja päivystää vuorollaan aakkosjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä harjoituksissa yhtenä joukkueelle lisätukea antavana aikuisena.

Jos harjoituksissa tapahtuu tapaturma, on loukkaantumisen arviointi ja jatkotoimenpiteet valmentajien vastuulla, turvavanhempi auttaa ja tukee valmentajia tehtävässä esimerkiksi tuomalla pyydettäessä jääpussin tms.

Mikäli jatkotoimenpiteitä tarvitaan, voi turvapäivystäjä olla esimerkiksi linkkinä urheilijan huoltajiin ja muutenkin valmentajien tukena tilanteessa. Lapsen huoltajalla on aina vastuu lapsensa hoitoon saattamisesta, ei turvarinkiläisellä!

Joukkueenjohtaja jakaa turvavuorot kauden aluksi (ja toimittaa joukkueensa urheilijalistan joukkueestaan kisahallille).

Valmentajilla on huoltajien puhelinnumerot mukana harjoituksissa.

Mikäli huoltaja ei pysty päivystämään hänelle määrättynä ajankohtana, voi hän vaihtaa oma-aloitteisesti aika jonkun toisen huoltajan kanssa. Mikäli rinkiin ei ole mahdollista osallistua esimerkiksi elämäntilanteen tai muun syyn vuoksi, voi joukkueenjohtajaan olla yhteydessä.

Turvarinki Kisahallilla toimii seuraavasti: Jojot toimittavat Kisahallin vahtimestareille joukkueiden urheilijoiden nimilistat. Turvarinkiin tuleva aikuinen kertoo Kisahalliin tullessaan, kenen vanhempi/mummi/kummi on ja myös ilmoittaa nimensä. Käytännössä tämä tapahtuu niin, että aikuinen ilmoittaa vahtimestarille esim. että "Olen Maija Meikäläisen isä Matti Meikäläinen ja tulen turvarinkiin xxx joukkueelle"? Näin vanhempi saa kertakäyttöisen kulkukortin. Lista vaihtuu aina joukkueen kokoonpanon vaihtuessa (yleensä tammikuussa ja syyskauden alussa) ja jojot toimittavat uuden listan vahtimestareille.