Tähtiseura

HAC on Tähtiseura

HAC:lle myönnettiin Suomen olympiakomitean Sinettiseura-merkki syksyllä 2016 tehdyssä auditoinnissa. Sinetti luovutettiin seuran talvinäytöksessä 6.12.2016. Keväällä 2018 Sinettiseurojen nimitys vaihtui Tähtiseuroiksi, ja laadukkaan seuran takeena ollut Sinettimerkki muutti muotoaan Tähtimerkiksi.

Mikä on Tähtiseura?

Tähtitiseurat ovat suomalaisen lasten ja nuorten urheilun laatuseuroja. Tähtiseurat ovat aktiivisia ja haluavat kehittää omaa toimintaansa. Tähtiseurat ovat lajiensa ja paikkakuntansa parhaita lasten ja nuorten urheilun toiminnan toteuttajia.

Tähtiseurat tekevät arvokasta työtä lasten ja nuorten urheilun parissa. Tähtikriteerit toimivat seuratoiminnan kehittämisen apuvälineenä.

Tähtiseura voi toimia aktiivisesti lasten ja nuorten parissa, jossa kilpaurheilu on merkittävä osa toimintaa tai seura voi keskittyä lasten ja nuorten harrasteurheilun laadukkaaseen toteuttamiseen.

Miten seurasta tulee Tähtiseura?

Seura, joka haluaa Tähtiseuraksi tulee täyttää Tähtiseurakriteerit. Tähtiseurakriteerien täyttyminen arvioidaan auditointitilaisuudessa, josta vastaa lajiliitto.

Tähtiseurakriteerit perustuvat lasten ja nuorten urheilun laatutekijöihin. Laatutekijät pohjautuvat suuren asiantuntijajoukon tekemiin lasten ja nuorten urheilun selvityksiin. Selvitysten tavoitteena on ollut kuvata hyväksi urheilijaksi kasvun mahdollistavia tekijöitä. Selvitysten taustayhteisöinä ovat olleet VALO (Nuori Suomi), Olympiakomitea sekä Kilpa- ja huippu-urheiluntutkimuskeskus (KIHU) yhteistyössä lajiliittojen asiantuntijoiden kanssa. Näiden selvitysten lisäksi Tähtikriteerien laadinnassa on otettu huomioon harrasteurheilun näkökulma sekä seuraorganisaationa.

Tähtikriteerit tarkastelevat seuraavia osa-alueita:

• Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa 
- organisointi ja toimintaperiaatteet
- osaamisen kehittäminen
- viestintä
• Innostuksesta intohimoon – harrastajien ja seuratoimijoiden innostuneisuus
- miten tyytyväisiä lapset, nuoret ja aikuiset ovat toimintaan
- millainen ilmapiiri ja yhteishenki seurassa on
- miten toimintaan pääsee osalliseksi
• Monipuolisuus, lajitaidot ja harjoittelu 
• Urheilulliset elämäntavat 
Kilpailemisen ja harrastamisen periaatteet

Lajiliitto tarkastaa eli auditoi omat Tähtiseuransa ensin kerran kahdessa vuodessa ja sen jälkeen kolmen vuoden välein.

Lähde ja lisätietoa: https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/

HAC on tähtiseura