HAC

Helsinki Athletics Cheerleaders ry.

Helsinki Athletics Cheerleaders HAC ry on 21.11.2002 perustettu kilpa-cheerleadingin erikoisseura, jonka lajeja ovat cheerdance ja cheerleading. HAC:lla on takanaan pitkät perinteet – se on perustettu entisen Roosters Cheerleaders kilpa-cheerleading seuran pohjalta, joka toimi 14 vuotta alajaostona amerikkalaisen jalkapalloseuran Roostersin alla.

Leijonaperheessä on yhteensä huimat 30 joukkuetta, joissa urheilee lähes 800 harrastajaa – tyttöjä, poikia, naisia ja miehiä. Suurin osa seuran urheilijoista on alle 19-vuotiaita lapsia ja nuoria. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja vuonna 2022 leijonien kotiluolaksi avattiin uusi HAC Training Center Helsingin Konalaan.

HAC ry:n toiminnan tarkoitus on lasten ja nuoren kasvun sekä kehityksen tukeminen. Seuran arvoja ovat turvallisuus, yhteisöllisyys ja avoimuus. HAC:n valmentajat vastaavat joukkueiden tavoitetason mukaisesta valmennuksesta sekä kehityksestä suunnittelemalla joukkueen tasolle sopivat harjoitukset ja turvallisen harjoitteluympäristön joukkueilleen. Kaikki seuran toiminta perustuu avoimelle keskustelulle ja tiedottamiselle ja on avointa harrastajien tasosta ja sukupuolesta riippumatta.

Seurassa työskentelee noin 80 valmentajaa sekä toista kymmentä valmentajaharjoittelijaa. HAC:n valmentajat ovat monipuolisesti koulutettuja. Kaikki seuran valmentajat ovat käyneet liiton ohjaajakoulutuksen sekä seuran tarjoamat fyysisen koulutuksen sekä ensiapu-koulutuksen. HAC järjestää lisäksi myös omia koulutuksia, sekä tarjoaa valmentajille mahdollisuuden osallistua Suomen Cheerleadingliiton koulutuksiin sekä muihin valmennustoimintaa kehittäviin koulutuksiin. HAC tukee valmentajiensa kehityspolkua ja tekee aktiivisesti yhteistyötä muiden seurojen kanssa suomalaisen cheerleadingin valmennusosaamisen kehittämiseksi.

Arvokilpailumenestys 2012-2023

0
SM-mitalia
0
EM-mitalia

HAC:lle myönnettiin Suomen olympiakomitean Sinettiseura-merkki syksyllä 2016 tehdyssä auditoinnissa. Keväällä 2018 Sinettiseurojen nimitys vaihtui Tähtiseuroiksi, ja laadukkaan seuran takeena ollut Sinettimerkki muutti muotoaan Tähtimerkiksi. Keväällä 2022 uusimme Lasten ja nuorten tähtimerkkimme – meillä pääset harrastamaan turvallisessa, avoimessa ja yhteisöllisessä ympäristössä.

Mikä on Tähtiseura?

Tähtiseurat ovat suomalaisen lasten ja nuorten urheilun laatuseuroja. Tähtiseurat ovat aktiivisia ja haluavat kehittää omaa toimintaansa. Tähtiseurat ovat lajiensa ja paikkakuntansa parhaita lasten ja nuorten urheilun toiminnan toteuttajia. Tähtiseurat tekevät arvokasta työtä lasten ja nuorten urheilun parissa. Tähtikriteerit toimivat seuratoiminnan kehittämisen apuvälineenä.

Miten HAC:sta tuli Tähtiseura?

Seuran, joka haluaa Tähtiseuraksi tulee täyttää Tähtiseurakriteerit. Tähtiseurakriteerien täyttyminen arvioidaan auditointitilaisuudessa, josta vastaa lajiliittomme Suomen Cheerleadingliitto. Lajiliitto tarkastaa eli auditoi omat Tähtiseuransa ensin kerran kahdessa vuodessa ja sen jälkeen kolmen vuoden välein.

Tähtiseurakriteerit perustuvat lasten ja nuorten urheilun laatutekijöihin. Laatutekijät pohjautuvat suuren asiantuntijajoukon tekemiin lasten ja nuorten urheilun selvityksiin. Selvitysten tavoitteena on ollut kuvata hyväksi urheilijaksi kasvun mahdollistavia tekijöitä. Selvitysten taustayhteisöinä ovat olleet VALO (Nuori Suomi), Olympiakomitea sekä Kilpa- ja huippu-urheiluntutkimuskeskus (KIHU) yhteistyössä lajiliittojen asiantuntijoiden kanssa. Näiden selvitysten lisäksi Tähtikriteerien laadinnassa on otettu huomioon harrasteurheilun näkökulma sekä seura organisaationa.

Seuran säännöt

Toimintakäsikirja

Strategia

Tietosuojaseloste

Maksuehdot

HAC:N ARVOT JA VISIO

Kilpacheerleadingin laadukkain ja turvallisin seura, joka aikaansa edellä.

Turvallisuus

Seurassamme toimitaan aina urheilijoiden kasvun ja kehittymisen tukemiseksi. Jokainen seuramme urheilija on oikeutettu ammattitaitoiseen valmennukseen ja sen myötä kehittymään niin urheilijana kuin nuorena. Edistämme seurassamme urheilua puhtain keinon ja haluamme olla edistämässä uusien huippu-urheilijoiden kehittymistä. Seuramme kaikki harjoitukset on järjestetty turvallisessa ympäristössä.

Avoimuus

Toiminta on avointa kaikille harrastajille tasosta ja sukupuolesta riippumatta. Toiminta on läpinäkyvää ja perustuu avoimelle keskustelulle ja tiedottamiselle. Kunnioitamme jokaista joukkuetta, valmentajaa sekä urheilijaa tasa-arvoisesti.

Yhteisöllisyys

Jokainen seurassamme urheileva on osana leijonaperhettämme ja takaamme hänelle hyvän ympäristön kehittyä urheilijana. Koulutetut valmentajamme ja joukkueenjohtajamme takaavat turvallisen yhteisön harjoitusten ympärille. Jokaista urheilijaa tuetaan niin yksilöinä kuin joukkueen jäsenenä. Kilpailu- harrastus- ja seuratoiminta on tavoitteellista ja edellyttää kaikilta sitoutumista yhteisölliseen toimintaan.