Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen su 4.11.2018

6.10.2018

HAC kutsuu jäsenensä seuran syyskokoukseen su 4.11.2018 klo 12 HAC Traning Centerille.

Aika: su 4.11.2018 klo 12-14

Paikka: HAC Traning Center, kokoushuone Leijonaluola 2. krs. Ristipellontie 1A, 00390 Helsinki.

 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle

- päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta seuraavaksi vuodeksi

- päätetään hallituksen puheenjohtajalle ja hallitukselle maksettavista palkkioista

- valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi (ei vuonna 2018)

- valitaan hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien jäsenten tilalle

- valitaan seuraavalle vuodelle hallitukseen varajäsenet

- valitaan yksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastajaa seuraavalle vuodelle

- käsitellään muut esityslistalle merkityt asiat.

 

Jäsenen kirjallisesta vaatimuksesta on syyskokouksen esityslistalle merkittävä asia, jonka jäsen haluaa saada HAC:n kokouksen käsittelyyn, edellyttäen, että tämä esitys on jätetty HAC:n hallitukselle viimeistään 28 vuorokautta ennen kokousta. Esitykset voi toimittaa hallituksen sihteerille eveliina.hietakymi(a)hac.fi.

HAC:n jäsen voi edustautua kokouksessa toiselle jäsenelle annetulla valtakirjalla. Yhdellä henkilöllä saa olla korkeintaan yksi valtakirja kokouksessa. Alle 15-vuotiasta voi edustaa HACn kokouksessa hänen huoltajansa valtakirjalla. Mikäli huoltaja ei ole jäsen, on hänellä kokouksessa ainoastaan puheoikeus. HAC:n kunniapuheenjohtajilla, kunniajäsenillä ja kannattajajäsenillä on kokouksissa vain puheoikeus.

Kokousmateriaalit ovat jäsenten saatavilla lähempänä kokousta toiminnanohjausjärjestelmä myClubissa. Jäseniltä pyydetään ilmoitusta osallistumisesta myClubin kautta kokoustarjoiluiden määrän arvioimiseksi.

 

Lämpimästi tervetuloa!

HAC hallitus